2016-06 Skuleavslutning

Avslutta skuleåret i Gullbring

2016-06 Skuleavslutning

Song og musikk. Siste skuledag i Bø blir alltid markert med konsert der elevane sjølve bidreg på scena. Foto: Hilde Eika Nesje

Populær avslutning

Det var stappfullt i Storsalen i Gullbring da dei to barneskulane i bygda hadde felles avslutning i går. Siste skuledag blei tradisjonen tru markert med musikalsk samling der elevar både frå Folkestad og Bø skular, samt elevar som går i kulturskulen bidrog på scena. Begge dei to rektorane, Gyrid Kvaale og Hanne Skretteberg, ønskte elevane god sommar. Elevane går nå ut i ein åtte veker lang sommarferie