SENTRAL ROLLE. Kommunane hadde ei sentral rolle da Noreg etter ei djup krise under andre verdskrig skulle gjenreise landet.
HER BLIR VEDTAK GJORT: Kommunehuset i Midt-Telemark. FOTO: Arkivfoto

Brukar for mykje pengar

151210-kommunereform-Bø-kommunehus-foto-ØA

For lite. Overskotet ligg an til å bli for lite til betale ned gjelda slik at kommunen kjem seg ut av Robek-lilsta.  Foto: Øystein Akselberg

Held ikkje budsjettet 

Rekneskapen for dei fire første månadane viser at Bø kommune brukar meir pengar enn budsjettet tilseier. Det ligg an til å bli eit positivt resultat på 3,7 millionar kroner, men det er før ein har betalt ned underskotet frå tidlegare år. Det er på 4,2 millionar kroner. Klarar ein ikkje det så kjem ein ikkje ut av Robek. Som tidlegare er det helse og velferd som har auke i kostnadane, ei av årsakene er at ein ikkje får ned sjukefråveret.