2016-06-Aina-Dyrud-Wassvik

Opptrer på UKM-festivalen

2016-06-Aina-Dyrud-Wassvik

UKM-deltakar. Aina Dyrud Wassvik frå Bø deltek på landsmønstringa i Ungdommens kulturmønstring i Trondheim denne helga. Foto: Marta Kjøllesdal

Plukka ut til landsmønstring

I morgon startar den nasjonale UKM-festivalen i Trondheim, der nesten 600 ungdommar i alderen 15-20 år skal vere med på ein fire dagar lang kulturfest. Her blir det førestellingar, workshops, konsertar, filmvisningar, kunstutstilling, TV-produksjon, sosialt samvær og masse anna som ungdommane deltek i. Ein av desse er bøjenta Aina Dyrud Wassvik som gjekk vidare til landmønstringa etter deltaking i lokal- og fylkesmønstringa i Telemark. Ho skal spele sin eigen song på to konsertar i Trondheim.

Også ungdommar frå Sauherad gjekk vidare til festivalen i Trondheim. Jentene Johanne Møllerbråten, Rebecca Sørum, Rodas Tadese og Sathieshnaa Sivamohan dansar og syng i Trondheim, medan Una Aurora Sand Venås deltek på kunstutstilling.