160706-Rene-Langeveld-Sas

Bra juni for Sommarland

160706-Rene-Langeveld-Sas

Rene Langeveld Sas har jobba som driftssjef i Bø Sommarland dei siste to åra og kjenner parken godt. Nå har han overtatt som direktør for familieparken.  

Bø Sommarland hadde ein bra start i 2016, med 32.000 besøkande i juni. Noko direktør Rene Langeveld Sas takkar cupane og korpsfestivalen for.

Ein god juni kan uansett ikkje kompensere for ein dårleg juli månad, seier Sas. Med kald start på juli, er det spennande kor mange besøkande parken vil få i løpet av sommaren.

Sas overtok som direktør i familieparken i slutten av mai, da Mattis Willms gjekk vidare til direktørjobb i BonBon-land i Danmark. I Bø blad si papirutgåve torsdag 7. juli kan du lesa meir om mannen som nå leiar Bø Sommarland.