GODT RESULTAT. Sparebank 1 Telemark kan vise til gode tal i 2019. Her Vigdis Norendal og Are Olsen ved Bø-kontoret.
GODT RESULTAT. Sparebank 1 Telemark kan vise til gode tal i 2019. Her Vigdis Norendal og Are Olsen ved Bø-kontoret.

Bank flyttar på seg

SpareBank 1 Telemark Norendal og Olsen 1

På flyttefot i Bø. Stadsansvarleg Vigdis K. Norendal og eigedomsmeklar Are Olsen framfor Skredegården som skal huse SpareBank 1 Telemark når det nærmar seg nyttår.

SpareBank 1 Telemark flyttar til Skredegården i Bøgata etter snart ti år i Stasjonsvegen. Før nyttår er banken på plass i nye lokale. Områdebanksjef i SpareBank 1 Telemark, Øystein Tallakstad, stadfestar at banken har sagt opp leigeavtala i Stasjonsvegen og at ny leigeavtale er gjort med Skredegården i Bøgata. Banken flyttar inn i dei same lokala som DNB-bank har hatt tilhald i.