2016-09-Høgskulen

Seminar om rettsoppgjeret etter 1945

2016-09-Høgskulen

Ope seminar. Fredag føremiddag er det ope seminar om rettsoppgjeret etter 1945 på Høgskulen. Foto: Øystein Akselberg

Seminar om rettsoppgjeret og grunnlova i Noreg

I morgon, fredag klokka 10, er det seminar om rettsoppgjeret i Noreg etter 1945 på høgskulen i Bø. Ei rekkje sentrale bidragsytarar, blant anna historikar Hans Fredrik Dahl og jurist Hans Petter Graver, deltek. Ein vil mellom anna sjå på korleis gjenreisinga av demokratiet i Noreg etter 1945 stod i samsvar med rettssikkerheitsgarantiane i Grunnlova.