160901-hans-ole-saetra-erikstein-og-oyvind-erikstein-havreaker-nordigard-erikstein-11

Ny havreåker på Nordigard Erikstein

160901-hans-ole-saetra-erikstein-og-oyvind-erikstein-havreaker-nordigard-erikstein-11

Nydyrking på Vreimsida. Brukar Hans-Ole Sætra Erikstein og grunneigar Øyvind Erikstein midt ute i den nye havreåkeren på Nordigard Erikstein.

På Nordigard Erikstein er havreåkeren snart klar for tresking. Det blir første avling på eit 45 mål stort nydyrka område.

Gardbrukar Hans-Ole Sætra Erikstein ser nøgd ut over den 45 mål store havreåkeren han leiger på Nordigard Erikstein.
– Det ser veldig bra ut. Eg håpar at det kan bli 500 kilo per dekar. Det er langt over det eg forventa sidan det er første året med drift etter at arealet er nydyrka, seier Sætra Erikstein.
Arealet var i bruk som beite på 1960-talet og har seinare vore eit skogsområde. Etter å ha fått godkjenning til omdisponering frå skogbruks- til jordbruksareal starta arbeidet med nydyrkinga hausten 2013.
– Dette har vore dels idealisme og dels langsiktig tenking, seier Sætra Erikstein.
Grunneigar Øyvind Erikstein er både nøgd og svært imponert over arbeidet som er gjort.
– Hans-Ole har vore ivrig og stått på, seier han, og legg til at nå har garden fått eit større samanhengande dyrka areal som gjer drifta meir rasjonell.
Begge rosar Bø kommune for å gje støtte frå næringsfondet til nydyrkinga.