Sandvoll stadion barnefotball 5. sept 2016 1523 J 2008 jentetrening i motsol Karlbom Dahle

Størst i Telemark

Sandvoll stadion barnefotball 5. sept 2016 1523 J 2008 jentetrening i motsol Karlbom Dahle

Mange jentelag. Måndag var det full fart på treninga til jenter 2008. Dei trena på ei av dei nye kunstgrasbanene. Foto: Øystein Akselberg

Største klubben i fylket. Skarphedin fotball har auka talet på lag frå 33 til 44 siste to år. Barne- og ungdomsfotballen blomstrar etter at all aktivitet blei samla på det flotte anlegget på Sandvoll. Klubbleiinga rosar den gode dugnadsånda i klubben og er glad for at Sandvoll no har eit godt miljø som samlingsstad for både spelarar. Aktiviteten er så stor at klubben får utfordringar med trafikkavviklinga og ein sikker tilkomst for dei syklande.