160908-skuleskyss-ovre-bo-tore-f-storhaug-11

– Visste ikkje om endringane

160908-skuleskyss-ovre-bo-tore-f-storhaug-11

Ikkje i avisa. Tore F. Storhaug vil ikkje ta debatten om kven som visste kva i avisa.

Ordførar har sjekka referat

Ordførar Olav Kasland og rådmann Åse Egeland avviser at dei viste om endringane i skuleskyss langs riksveg 36. Kasland er opprørd over påstandane.

– Me  har aldri vorte informert om skuleskyssendringane i Bø. Me var i eitt møte i styringsgruppa for Bygdepakke Bø 29. januar i år. Eg har sjekka med referatet. Me har aldri fått presentert endringane.

Det seier ordførar Olav Kasland. Rådmann Åse Egeland seier seg heilt eining. Det dreiar seg om endringane i skuleskyssen for skuleelevane langs riksveg 36 i Øvre Bø. Som Bø blad skreiv i førre veke protesterer foreldra kraftig på den nye skyssordninga. Det har ført til at dei så langt har prøvd ut tre ulike alternativ.

Fylkeskommunens mann, Tore F. Storhaug, vil ikkje ta debatten i avisa.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på buyandread.n0.