eika-trafostasjon-7

Streik i kraftselskapet

eika-trafostasjon-7

Redusert service. Midt-Telemark Energi melder om redusert service sidan tilsette i selskapet er tekne ut i streik. Arkivfoto: Øystein Akselberg

 Ueinige om avspasering

Midt-Telemark energi er blant selskapa som er tekne ut i streik, melder NRK Telemark på sine nettsider.

– Me er 19 personar i EL og IT Forbundet som er tekne ut streik, opplyser streikeeleiar Per Ingar Bergan.

Det er fire personar på kontoret, resten er montørar. Bergan opplyser at grunnen til streiken er at arbeidsgjevarorganisasjonen, KS, og EL og IT er ueinige om kompensasjon for vakt.

Berga opplyser at vakttelefonen fungerer, men servicen blir ikkje som vanleg.

Ifølgje heimesida til Midt-Telemark Energi vil feil bli retta berre dersom det er fare for liv og helse, også dyrehelse, eller utilbørleg skade for tredjeperson.