eika-trafo-5-hgd

Trappar opp kraft-streiken

eika-trafo-5-hgd

Varslar opptrapping. Midt-Telemark Energi er del av den pågåande kraftstreiken. Her eit illustrasjonsbilete frå Eika trafostasjon i Bø. Arkivfoto: Øystein Akselberg

EL- og IT-Forbundet varslar opptrapping av streiken ved 14 nye selskap og ytterlegare 286 tilsette frå fredag morgon av. Dermed vil forbundet ha til saman 502 medlemmer i 30 ulike selskap ute i streik, med mindre det kjem på plass ei løysing i mellomtida. Konflikten står mellom EL- og IT-Forbundet og KS Bedrift, og dreiar seg først og fremst om avspaseringsordninga til beredskapsvakta i kraftsektoren.