160922-tv-aksjonen

Treng 120 bøsseberarar i Bø

160922-tv-aksjonen

Liva Espedalen (f.v.), Ingrid Bergane, Jeanett Kaasa, Elisabeth Haugen og Olav Kasland oppfordrar folk i Bø til å stille som bøsseberarar 23. oktober. Foto: Gro Birgitte Røiland      

TV-aksjonen nærmar seg, og til den trengst det bøsseberarar. I Bø er det snakk om 120 frivillige for å få dekt alle husstandane i kommunen på innsamlingsdagen sundag 23. oktober. Den lokale aksjonskomiteen med ordførar Olav Kasland i spissen oppfordrar folk til å melde seg så fort som råd og helst før 17. oktober.

Årets TV-aksjon går til Røde Kors, som driv hjelpearbeid i mange land i verda. Menneske i Syria, Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan, Somalia, Myanmar, Honduras, El Salvador og Guatemala skal få hjelp med pengane organisasjonen får inn. Det skal også flyktningar og asylsøkarar i Noreg.

Les meir i papirutgåva eller kjøp avisa på buyandread.com.