160929-bogata-28-maeland-lahus-27-b

– Ønskjer ikkje tredje etasje

160929-bogata-28-maeland-lahus-27-b

Ingen stikk seg ut. Hans Olav Lahus (t.v.) og Ivar Mæland peikar på at i denne delen av gata har alle same takhøgd, ingen stikk seg ut. Dei meiner ein må halde på særpreget i den eldste delen av gata.

– Blir ikkje høyrt  

Tre av naboane til Bøgata 28 reagerer kraftig på uttalene til ordføraren og rådmannen i kommunestyret. Dei vil blant anna ha svar på kva ordføraren meiner med minefelt.

– Dersom det er eit minefelt så bør det ryddast i.

Det seier Hans Olav Lahus, eigar av Frøyatun, bygget som ligg vis a vis Coopbygget eller Bøgata 28.

Lahus, Ivar Mælan (nabo i Bø Fotosenter) og Inger Marit Egenæs (eigar av bygga Landmannen og Meieriet i Bøgata) er imot bygging av ein tredje etasje på Bøgata 28, men meiner dei ikkje blir høyrt.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no . Utbygging av Bø sentrum er også tema for vekas leiar.