gullbring-kulturanlegg-oppussing-30-september-2016-2422-espen-raastad

Gullbring blir ny

gullbring-kulturanlegg-oppussing-30-september-2016-2422-espen-raastad

22.000 nye takstein. Dagleg leiar i Gullbring kulturanlegg Espen Raastad er glad for å ha nytt og tett tak over heile huset.

Gullbring kulturanlegg har fått ei etterlengta oppgradering. Kva dei ti millionane er brukt til får publikum sjå når det er ope hus komande laurdag.

Gullbring kulturanlegg har vore bygdas møteplass for idrett og kultur i 22 år. Huset stod klart i 1994 og i år har det blitt gjort ei stor oppussing og oppgradering av huset. Heile ti millionar kroner blir brukt og tiltaka er mange. Dei største synlege endringane er å sjå i Framstugo. Lista over tiltak er lang. Heile taket med sine 22.000 takstein er skifta ut. Det omfattar ei takflate på over 2.000 kvadratmeter. Publikum vil på si side merke meir til oppussinga i Framstugo, med nye møblar, ny kiosk og resepsjon og nye fargar på veggane. Mange nye informasjonsskjermar blir også sett opp ved inngangane og i Framstugo.

Laurdag held Gullbring ope hus og folk kan få omvisning på anlegget.