evjudalen-sindre-flo-ovre-dam-30-sept-2016-2467

Tømmer øvste dam til vinteren

evjudalen-sindre-flo-ovre-dam-30-sept-2016-2467

Skal tømme dammane. Prosjektleiar Sindre Flø ved den øvste fangdammen i Evjudalen.

Dei tre fangdammane i Evjudalen har grodd igjen dei siste to åra. Til vinteren lovar kommunen å opne og tømme den øverste dammen som ligg mellom kulturhuset og forbrenningsanlegget ved Lundevegen. Om det blir starta arbeid på den midterste dammen vil tida vise. Også dammane som ligg langs riksvegen langs bekken Presteevja skal vurderast tømde. Bø kommune har imidlertid berre 50.000 kroner per år på budsjettet til dette og det er uvist om kor langt pengane strekk til.