161007-sykkeltjuveri-bosenteret-04

Pass på sykkelen din

161007-sykkeltjuveri-bosenteret-04

Mange syklar har blitt stolne i Bø i det siste. Illustrasjonsfoto: Marta Kjøllesdal

– Det har vore mange sykkeltjuveri i Bø i det siste. Folk må passe på syklane sine. Det seier Cato Listaul ved Bø og Sauherad lensmannskontor.

Han opplyser at det har vore ein auke i sykkeltjuveria i Bø. Det gjeld både vanlege syklar og dyrare syklar. Listaul seier også at sykkeltjuveri er vanskeleg å finne ut av.

Ifylgje skadestatistikk frå Finans Norge som er hovudorganisasjon for finansnæringa i Noreg, blei det i 2015 meldt nærmare 12.000 syklar stolne. Det var ein tilbakegang på 2,8 prosent samanlikna med året før.

Det blei i 2015 utbetalt 69 millionar kroner i erstatning, mens forsikringsselskapa året før måtte ut med 70,4 millionar kroner i erstatning for stolne syklar.