161020-ks-161017-07

Nei til Nome

161020-ks-161017-07

Felles forslag. Bergit Askildt Myrjord la fram forslag til vedtak på vegner av partia Venstre, Høgre, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti.

– Ingen nye moment

Bø kommunestyre sa i møtet måndag kveld einstemmig nei til å ta opp at forhandlingane med Nome kommune om kommunesamanslåing.

– Bø kommune kan ikkje sjå at det i utgreiinga til Fylkesmannen har kome nye, vesentlege moment som tilseier at ein bør ta dette vedtaket opp til ny handsaming, sa Bergit Askildt Myrjord (V). Ho la fram forslaget til vedtak frå Venstre, Høgre, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti.

Les meir om saka i Bø blad torsdag.