MEIR TIL VEDLIKEHALD. Stortinget har løyvd meir pengar til vedlikehald og fornying langs jernbanen. På Sørlandsbanen skal ein rydde vegetasjon.
MEIR TIL VEDLIKEHALD. Stortinget har løyvd meir pengar til vedlikehald og fornying langs jernbanen. På Sørlandsbanen skal ein rydde vegetasjon.

Fryktar for Sørlandsbanen 

161027-bo-stasjon

Må ikkje henge etter. Det blir påpeika at Sørlandsbanen og Bratsbergbanen også må utviklast.

Sørlandsbanen kontra Grenlandsbanen

Medlemmar i kommunestyret fryktar for statusen til Sørlandsbanen når me får ein ny Grenlandsbanen. Ordføraren er ikkje uroleg.

Bø kommunestyre skulle uttale seg om konseptutvalsutgreiinga for Grenlandsbanen i møtet førre måndag. I den konseptutvalsutgreiinga går Jernbaneverket blant anna inn for midtre trase med dobbeltspor og stopp sentralt i Porsgrunn.

I høyringsuttalen frå Bø kommune står det at ein støttar det. Det blir påpeika at Sørlandsbanen og Bratsbergbanen også må utviklast og at persontogtilbodet i øvre og midtre deler av Telemark må oppretthaldast minst på dagens nivå.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no