160929-bo-lensmannskontor-anders-anundsen-017-b

Midt-Telemark kan bli hovudsete

160929-bo-lensmannskontor-anders-anundsen-017-b

Midt-Telemark hovudsete. Politimeister Christine Fossen forslår at Midt-Telemark blir administrasjonssentrum i tenesteeininga i øvre Telemark.

 

Politistrukturen ut på høyring

Politimeister Christine Fossen har sendt ut sitt forslag til lokal struktur for Sør-Øst politidistrikt på høyring. Lensmannskontoret i Midt-Telemark kan bli lokalt administrasjonssenter.

Det er Politidirektoratet som til slutt bestemmer den lokale strukturen til politidistrikta. Politimeisteren skal kome med tilråding til direktoratet, ifølgje pressemeldinga frå Fossen.

Det er ei arbeidsgruppe i Sør-Øst politidistrikt som har kome med ulike alternativ som politimeisteren har vurdert.

– Me har sett på distriktet som heilheit og vurdert kva som vil gi dei beste tenestene i åra som kjem, skriv Fossen i pressemeldinga.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no