????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Innsnevring på Åse bru

????????????????????????????????????

Eitt kjørefelt. Åse bru på Lundevegen skal byggast om.

Statens vegvesen melder at i løpet av neste veke blir Åse bru på fylkesveg 359, Lundevegen, innsnevra til eitt kjørefelt. Farten på staden blir sett ned til 50 km/t. Brua skal byggast om og forsterkast. Innsnevringa kjem til å vare under heile byggjeperioden.