2016-11-fylkesbibliotek-aaslaug-sem-jacobsen-og-borgar-kaasa-1

Vil ha fylkesbiblioteket i Bø

2016-11-fylkesbibliotek-aaslaug-sem-jacobsen-og-borgar-kaasa-1

Vil ha fylkets bibliotek til Bø. Representantar for Telemark senterparti og varaordførarar i kvar sin kommune, Åslaug Sem-Jacobsen (Notodden) og Borgar Kaasa (Bø), meiner høgskulebiblioteket i Bø er eit godt alternativ for lokalisering av fylkesbiblioteket. Foto: Øystein Akselberg

Ønskjer omkamp om fylkesbiblioteket

Telemark Senterparti meiner fylkesbiblioteket bør bli samlokalisert med høgskulen i Bø. Partiet vil ha omkamp om lokalisering, og meiner ein bør greie ut saka på nytt. Saka om fylkesbiblioteket blei løfta fram av Telemark senterparti på Fylkesutvalets møte i dag, og blei fremja som eit verbalforslag som del av Telemark senterparti sitt alternative fylkesbudsjett. Fylkestinget gjorde i desember i fjor vedtak om å flytte fylkesbiblioteket frå Ulefoss til Fylkeshuset i Skien i løpet av 2016. Nå vil Telemark Senterparti ta opp igjen saka.

Les meir i papiravisa, eller på buyandread.com