161124-fs-161121-14-b

Seier nei til Vestfold

161124-fs-161121-14-b

Ikkje likeverdige. Bergit Askildt Myrjordm(midten) meinte avtala mellom Telemark og Vestfold manglar likeverdigheit.  Karin Hagen( t.v.) og Borgar Kaasa stemde også mot avtala.  

Ønskjer Buskerud, Vestfold og Telemark

Eit utvida Bø formannskap var einig i at intensjonsavtala om samanslåing av Telemark og Vestfold fylke ikkje er god nok. Ordføraren kalla det ei E18-reform.

Det er for kort tid til at saka om samanslåing av Telemark og Vestfold kan bli behandla i kommunestyret, derfor vart det kalla inn til eit utvida formannskap då saka stod på saklista til formannskapet måndag.

– Høgskuleavdelinga i Bø eller på Notodden er ikkje nemnd, rehabiliteringssenteret Air i Rauland er ikkje nemnd, Sørlandsbanen er ikkje nemnd, medan Grenlandsbanen er.

Slik ramsa ordførar Olav Kasland (V) opp viktige institusjonar i indre deler av Telemark som ikkje er nemnde i intensjonsavtalen om samanslåing av Telemark fylke og Vestfold fylke.

Les er meir om kvifor Bø-politikarane seier nei til Vestfold i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.