161124-ugle-skada-18-b

Ugle på rekonvalesens

161124-ugle-skada-18-b

Roleg. Ugla var roleg medan ho vart lyfta ut av korga og sett på stolpen. 

 

Overkøyrd av fleire bilar

– Eg berre heldt meg for auga og gjekk. Det fortel ei bøkvinne om kva som skjedde då ho såg at ei haukugle vart køyrd over av ein buss og to personbilar.

Kvinna trur ugla må ha blitt liggande midt under bilane og på den måten unngått å bli treft av hjula. Ho såg ugla låg i vegen og ville bort for å sjå kor det stod til då ugla vart overkøyrt. Kva som skjedde i sekunda før ugla hamna i vegbana veit ho ikkje.

Les meir om ugla med hell i uhell i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no