ambulanse-notoddenskilt

Legevakt på Notodden i 2017

ambulanse-notoddenskilt

Ny organisering av legevaktordninga. Som skiltet tilsier får Bøheringane 29 kilometer til legevakta. Foto: Øystein Akselberg

Bø kommune har på trappene ei ny organisering av legevaktordninga frå 2017. Rådmannen tilrår at det skal etablerast ny felles interkommunal legevakt for kommunane Bø, Sauherad, Notodden og Hjartdal som tilfredsstiller krava i ny akuttforskrift. Rådmannen foreslår at legevakta vert lokalisert ved Notodden interkommunale legevakt. HV-utvalet i Bø kommune hadde saka opp i møte 17. november og gjekk samrøystes inn for tilrådinga til rådmannen.