bygg-og-anlegg-5249-lundevegen

Byggjer for over 200 millionar kroner

bygg-og-anlegg-5249-lundevegen

Store byggjeprosjekt. Utbetringa av Stasjonsvegen og del av Lundevegen er ein av fleire store byggjeprosjekt i Bø for tida. Foto: Øystein Akselberg.

Tre store byggje- og anleggsarbeid er i gang i Bø sentrum for tida.

Bygginga av Skogenkvartalet har aleine ein kostnad på over 100 millionar kroner. Tek ein med bygging av Biltema-butikk i Bø handelspark og den store utbetringa i Stasjonsvegen rundar ein ei samla investering på 200 millionar kroner for dei tre prosjekta. Også på Nordbøåsen er det god aktivitet, både i tomtelfeltet og med bygging av ny tilkomstveg.

Les meir i dagens papiravis.