adventsamling-bo-skule-2-des-2016-ljos-i-morketida-5429

Lys og vennskap i adventstida

adventsamling-bo-skule-2-des-2016-ljos-i-morketida-5429

Vi tenner våre lykter. Stemningsfult og hyggeleg da 3. klassingane hadde adventsamling på Bø skule i dag. Foto: Øystein Akselberg

Ljos i mørketida heiter adventsamlinga til 3. klassane ved Bø skule. Førestellinga er vist for både familiar og medelevar ved Bø skule. 43 elevar deltok og mange stod fram med både solosong og på instrument. Det var ein koseleg samling med fokus på vennskap og lys i mørketida.

Torsdag til veka viser me fleire bilete både i avisa og på nettsida vår.