VIL KJØPE: Legesenteret kan få ny eigar.
VIL KJØPE: Legesenteret kan få ny eigar. FOTO: Bø blad, arkiv

Opprettar venteliste for fastlege

bo-legesenter-02

Automatisk. Står ein på venteliste vil ein bytte fastlege automatisk når det blir ledig plass.

Kan setje seg på venteliste

Nettstaden helsenoreg.no melder at no kan ein setje seg på venteliste for å bytte til den fastlege ein ønskjer, i staden for å prøve å passe på sjølv når det blir ledig plass.

Skal ein setje seg på venteliste må ein logge seg inn på tenesta ”bytte fastlege” på nett. Det er berre mogleg å stå på venteliste hjå ein lege og byttet skjer automatisk når det blir ledig plass. Alle innbyggjarar har rett til å bytte fastlege to gonger i kalenderåret.

Helsenoreg.no er den offentlege helseportalen for innbyggjarar i Noreg.