161208-kunnskapsparken-03-b

Vil byggje 8.000 kvadratmeter i Gullbring  

161208-kunnskapsparken-03-b

Byggjer saman. Bø Hotell og det nye bygget til studentsamskipnaden vil bli bygd saman. Det fortel hotelleigar Helge Solberg (t.v.) og Bent Gurholt i MTNU.

Einige om tomtesal

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge vil byggje nærings- og hybelbygg på parkeringsplassen ved Bø Hotell. Totalt blir det 8.000 kvadratmeter, halvparten hyblar og halvparten næringsbygg.

Dette kom fram på ein pressekonferanse måndag der høgskulen, kommunen, Midt-Telemark næringsutvikling, Bø hotell og studentsamskipnaden var representert.

Planane om ein kunnskapspark i Gullbring vart lanserte i 2014 som ein del av Campus Bø, ei større utvikling av området rundt høgskulen i Bø. Den gong heitte det Høgskolen i Telemark (HiT), no er det Høgskulen i Søraust-Noreg (HSN).

Kunnskapsparken skulle omfatte hyblar og næringslokale og Studentsamskipnaden i Telemark (SITEL) var ein viktig aktør. Så slo HiT seg saman med Høgskolen i Buskerud og Vestfold og vart til HSN. Då slo studentsamskipnadane seg saman òg til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN). Det førte til at det vart pause i arbeidet med kunnskapsparken, men no er arbeidet i gang igjen.

Sist fredag vart Helge Solberg, eigar av Bø Hotell, einig med SSN om sal av ei tomt ved Bø Hotell. Den er på fire mål og omfattar parkeringsplassen mot Gullbring. Her vil SSN byggje eit bygg som skal innehalde rundt 120 hyblar og 4.000 kvadratmeter næringslokale. Dei skal blant anna huse studentar som vil utvikle ideane sine.

Les meir i papiravisa som kjem ut torsdag. Den kan også kjøpast på nett på buyandread.no