161221-Nordbøåsen tomtefelt 010416 hus Kjetil Sundsdal og Veslemøy Lien og gravemaskin 2

Fleire aktørar i Nordbøåsen

Mange aktørar er med på den store utbygginga i Nordbøåsen. Arkivfoto: Øystein Akselberg 

I det nye byggjefeltet i Nordbøåsen er det fleire aktørar som utviklar og byggjer ut ulike tomter. Porsgrunn boligbyggerlag er i gang på to prosjekt for konsentrert bustadbygging, som betyr tomannsbustadar og rekkjehus.

Porsgrunn-aktøren har også planar om eit bufellesskap kalla Nabolaget. Selskapet Pancom er også inne på ei tomt for bygging av rekkehus og tomannsbustader.

Bø kommune er involvert i feltet og skal etter planen kjøpe barnehagetomt neste år, og er kjøpar av i alt ni tomter til ulike leilegheitsprosjekt.