170112-Bø-stasjon-88--b

Bø stasjon i støypeskeia

Mange bussar. Trafikken via Bø stasjon har vakse mykje sidan stasjonen vart bygd. Det stoppar for eksempel 109 bussar ved stasjonen dagleg.

 Vil doble parkeringa

Etter at både NSB og Telemark bilruter har auka avgangane frå Bø kraftig har parkeringa vore eit problem. No vil dei ansvarlege partane sjå på mulegheitene for å utvikle stasjonen slik at den er tilpassa trafikken i 2030.  

– I dag er Bø stasjon eit travelt knutepunkt. Det er 109 daglege bussavgangar og 18 togavgangar. Passasjertalet er aukande, noko som krev tilrettelegging for ein større trafikk enn det kollektivknutepunktet er tilrettelagt for i dag.

Det står det i anbodsdokumenta som er sendt ut. Bø kommune vil lage ei muligheitsstudie for Bø stasjon og jaktar på den som skal få oppdraget.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.