170112-Gjermund-N.-Grivi-1

Heidrar Grivisvingens far

Gunleik Hynne (f.v.), Ingvar Skobba, Rita Eckbo og Olav Kasland er alle involvert i feiringa av Gjermund N. Grivi. Foto: Gro B. Røiland

Dei fleste i Bø har høyrt uttrykket Grivisvingen om den delen av Sørlandsbanen som går gjennom kommunen. Nå skal Grivisvingens far, Gjermund Nilsson Grivi, bli heidra med politisk biografi og byste.

Grivi, som i fleire periodar mellom 1903 og 1930 sat på Stortinget for Venstre, var den viktigaste forkjemparen for å få jernbanen lagt om Bø i staden for over Holteheia. I april er det 150 år sidan han blei født på garden Grivi i Bø.

I spissen for feiringa av bonden, stortingsmannen og ordføraren, juristen og sorenskrivaren, fråhaldsmannen og målmannen Grivi, står ei uavhengig jubileumsnemnd leia av ordførar Olav Kasland. Nå håper nemnda at næringsliv, lag og organisasjonar, offentlege institusjonar og enkeltpersonar i bygda vil vera med og spleise på bok og byste.

Boka som blir lansert i april, er ein ny politisk biograf skriven av Halvor Kleppen og Ingvar Skobba. Bilethoggar og bøhering Håkon Anton Fagerås skal lage bysta, som blir avduka 17. mai i år.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.com.