170119-Valenkrysset-76-

Bed om ekspropriasjon

Til kommunestyret. Det er venta at ekspropriasjonssaka kjem til kommunestyret i februar.

Ikkje einige 

Bø Handelspark bed om at det blir gjennomført ekspropriasjon av eit areal som Kim Tresland og May-Britt Sauro eig. Ifølgje brev mellom partane og Bø kommune meiner grunneigarane at dei har blitt einige om ei avtale om kjøp. Bø Handelspark er ikkje einig. Det aktuelle arealet er på 51 kvadratmeter.

Vidar Lofthus, teknisk sjef i Bø kommune, opplyser at arealet er nødvendig for å byggje det nye Valenkrysset. Det blir skrive ei ekspropriasjonssak som truleg kjem til å kome i kommunestyret i februar. Dersom partane ikkje blir einige og kommunestyret seier ja vil saka gå til Fylkesmannen. Seier Fylkesmannen ja kan bygginga av krysset halde fram medan saka blir behandla.

Les fleire saker frå Bø i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.