FM KLAGE Skjermbilde-2017-01-26-kl.-10.24.36

Ulovleg hemmeleghald

For seint. Som vanleg i slike saker kjem svaret frå Fylkesmannen etter at saka er avslutta i kommunen. Faksimile av brev frå Fylkesmannen.

«Rent bekvemmelighetshensyn»

Det var ikkje rett å halde hemmeleg namnet på søkjarane til prosjektleiarstillinga i nye Bø og Sauherad kommune. Det har Fylkesmannen slått fast.

Då Bø kommune og Sauherad kommune søkte etter kandidatar til stillinga som prosjekteleiar for den nye kommunen var det fem søkjarar som ikkje ville ha namnet sitt offentleggjort. Bø blad og Telemarksavisa klaga saka inn for Fylkesmannen. No har Fylkesmannen gjennomgått tre av søkjarane og finn ingen grunn til at namna deira ikkje skal kunne offentleggjerast. For to av tilfella skriv Fylkesmannen: ”er dette etter Fylkesmannens syn et rent bekvemmelighetshensyn og dekkes ikke av § 25, 2. ledd.”

Les meir om denne og fleire lokale saker i papiravisa eller kjøp heile avisa eller enkeltsider på nett hjå buyandread.no