kroa--STUDENT-historie-Kroa-og-Veslekroa

150.000 til uteservering

Enklare vakthald. Ei permanent uteservering vil gjere vakthaldet lettare seier dagleg leiar. Arkivfoto

Får permanent uteservering

Studentsamskipnaden i Sør-Norge har overrekt 150.000 kroner til Kroa i  Bø. Pengane er øyremerkt til uteservering. Dermed kan de no bli permanent uteservering på Kroa. Sjekken vart overrekt sist fredag. Dagleg leiar på Kroa, Maria Hardang, seier til nettsida til SSN at det vil vere til stor hjelp for vaktene når det er arrangement.

Les fleire lokale saker i papiravisa eller kjøp heile avisa eller enkeltsider på nett hjå buyandread.no