Knut Kåsin og Kjell Rune Kilen Haugestøl VVS 23. januar 2017

Tek kommunesamanslåinga på alvor

Blir større og sterkare. Knut Kåsin (t.v.) frå Aune Rør AS og dagleg leiar i Haugestøl VVS, Kjell Rune Kilen, er einige og godt forlikt om samanslåinga. Her reknar dei på eit større anbod.

Haugestøl VVS er eigd av Kjell Rune Kilen gjennom selskapet KrK AS. Frå nyttår har rørleggjarverksemda styrka stillinga si i Midt-Telemark gjennom oppkjøp av Aune Rør som har tilhald på Gvarv. Den nye og større verksemda får basen sin i Bø og vil ha 15-16 tilsette. Aune Rør, som blei stifta i 1981, hadde i 2015 ei omsetting på 13,6 millionar kroner, medan Haugestøl same år omsette for 11,5 millionar.
– Bø og Sauherad blir snart ein felles storkommune. Tilsvarande tenkjer me at dei to rørleggjarverksemdene står sterkare saman. Me gjer dette for å posisjonere oss for framtida, seier dagleg leiar i Haugestøl VVS, Kjell Rune Kilen.
Knut Kåsin var dagleg leiar i Aune Rør og er med på laget vidare også.