Sauherad kommunehus  Akkerhaugen
Sauherad kommunehus Akkerhaugen

Reservasjonslege tapte i tingretten

Vann. Sauherad vann i tingretten. Kommunen hadde lov til å seie opp fastlegen som nekta å setje inn spiral.

Sauherad fekk medhald i tingretten

Legen som vart oppsagt av Sauherad kommune fordi ho nekta å setje inn spiral, Katarzyna Jachimowicz, tape i tingretten.

Jachimowicz meiner at innsetting av enkelte typar av prevensjonsmiddelet spiral fører til abort av egg som er befrukta. Derfor hadde ho reservert seg mot å sette inn denne type spiral. Ifølgje fastlegeforskrifta kan ikkje legar reservere seg mot å utføre oppgåver av for eksempel samvits- eller politiske grunnar.

Då Jachimowicz miste jobben som fastlege i Sauherad saksøkte ho kommunen for å få den att. Rettssaka gjekk i Aust-Telemark tingrett i førre veke. Dommen fall i dag, torsdag 9. februar og retten har frifunne Sauherad kommune, oppseiinga er gyldig. Partane dekkjer eigne sakskostnader.

Bø blad kjem tilbake til saka i avisa neste torsdag