Bø skulemusikk 4. februar 2017 2

Musikk for alle penga

Glad for grasrot-pengar. Bø skulemusikk  fekk inn nær 15.000 kroner i grasrot-midlar i fjor. Det blir det meir musikk av. Bak f.v.: Markus Kiserud Norendal, Audun Rørmark og Sture Skalstad. I midten f.v.: Hassan Al Aazari, Ingrid Kjøllesdal Johnsrud, Maria Wagle Christensen, Ugne Naudziunaik og dirigent Guri Røsok. Foran f.v.: Sigurd Nesje og Mathias Ladiszlaidesz.

I fjor fekk 41 lag og foreiningar i Bø pengar gjennom Grasrot-ordninga til Norsk Tipping, alt frå 15 kroner til over 100.000 kroner i løpet av året. Totalt sikra ordninga 363.234 kroner til lag og foreiningar i Bø i 2016. Mest fekk IL Skarphedin med 104.653 kroner. På dei neste fire plassane kjem Bø Tråvlag med 65.971 kroner, Bø Fiskelag med 25.197 kroner, Bø Turlag 19.004 kroner og Bø skulemusikk 14.303 kroner. Ved utgangen av året var 875 spelarar registrert i ordninga mot lokale lag og foreiningar i Bø.

Fakta: Grasrotandelen er ei ordning som gjer det mogleg for spelarar hjå Norsk Tipping å gje fem prosent av innsatsen direkte til eit lag eller ei foreining. Spelaren bestemmer sjølv kven andelen skal gå til.

Sjå lista over alle laga som får grasrot-midlar i papiravisa.