Bø heradshus 3. januar 2016 2017 6154

Kommune med pengar på bok

Betre tider på kommunehuset. Bø kommune melder om gode økonomiske resultat for 2016. Foto: Øystein Akselberg

Ut av Robek med pengar på bok

Bø kommune har rekneskapet for 2016 klart og det er hyggeleg lesing. Kommunen går med eit overskot på 12,5 millionar kroner, som utgjer eit driftsresultat på 2,3 prosent. Det betyr at resterande oppsamla underskot blir nedbetalt og at Bø kommune vil gå ut av Robek. Kommunen sit etter nedbetaling av oppsamla underskot att med 9,1 millionar kroner som dermed kan setjast av på fond.