HSN fredag 3 mars 2017

HSN søkjer om å bli universitet

Vil bli universitet. Høgskulen i Bø hadde kledd vinterkåpa på i dag fredag. I går sendte dei universitetssøknad. Foto: Øystein Akselberg.

Torsdag 2. mars sendte Høgskulen i Søraust-Noreg (HSN) søknad til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning) om å få status som universitet.
– I søknaden dokumenterer me forhold knytta til vår profil, strategi, organisering, kompetanse, utdannings- og forskningsverksemd og nasjonale og internasjonale posisjon. Søknaden skal svare på krav som nasjonale forskrifter stiller til universitetsakkreditering, seier rektor Petter Aasen.
HSN har jobba med søknaden sidan institusjonen blei etablert 1.1.2016. Det har heile tida vore eit mål at den nye institusjonen skal bli akkreditert som universitet.