170309 Mediemangfoldsutvalget

Meir støtte til dei små avisene

Anerkjenner lokalavisene. Hilde Eika Nesje (t.v.) meiner dert er viktig at lokalavisene også blir sett på som viktige. Kulturminister Linda Hofstad Helleland med meldinga i handa. Foto: Laila Borge

Foreslår golv på 750.000 kroner

Eit regjeringsoppnemnd utval som har sett på korleis ein skal oppretthalde mangfald i media i framtida har lagt fram forslaget sitt. Det meiner blant anna at dei små avisene bør få meir støtte. 

Mediemangfaldsutvalet, som ut-valet heiter, meiner at det bør vere eit golv i produksjonstilskotet (pressestøtta) til dei små lokale avisene med mellom 1.000 og 6.000 aviser i opplag. Dei bør få minst 750.000 kroner.

– Dersom det går igjennom vil det vere eit viktig tiltak for mange lokalaviser. Det skriv Landslaget for lokalaviser (LLA) på si Facerbook-side.

Pressestøtte og lisens

Mediemangfaldsutvalet vart opp- nemnd i 2015, og har vore leia av Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord. NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen, sjefredaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum og redaktør i Bø blad, Hilde Eika Nesje har vore blant medlemmane.

Les meir i papiravisa torsdag eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.