170309-Jørn-Berget-lafting-44-b

Pengar til restaurering

Tømmerlåve. Jørn Berget har reastaurert låven som det er løyvd midlar til.

Søstebølåven og prestegardshagen fekk pengar

Kulturminnefondet har delt ut pengar til restaureringsprosjekt og i Bø er det to som har fått støtte i denne runden: Sønstebølåven og prestegardshagen på Bø Prestegard.

Eigar av Sønstebølåven, Jorunn Moen, opplyser at ho har søkt om pengar til golv i låven. Store deler av låven er lafta. Den eldste delen er bygd rundt 1850, men den er bygd ut i fleire etappar. Laftaren Jørn Berget arbeider med å restaurere låven og andre bygg på garden og restaureringsarbeidet er ikkje ferdig.

Hagen ved Bø prestegard har også fått pengar.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.