Illustrasjon: Vegen til å sluttføre vidaregåande utdanning.
Illustrasjon: Vegen til å sluttføre vidaregåande utdanning.

Populær skule

Skule med god søking. Bø vidaregåande skule har betre søking enn på mange år.

Rektor ved bø vidaregaånde skule, Jon Helge Bergane, kan rapportere om beste søkinga til skulen på mange år.
– 392 unge har Bø som førsteval, seier Bergane.
Til førsteåret er det 143 søkjarar, fordelt på 75 til studiespesialisering og 68 til idrettsfag. Bergane fotel at søkinga på idrett er betydeleg høgare enn dei siste åra. Til andreåret er det i alt 132 søkjarar, medan til tredjeåret er talet 117.