170323-Folkestad-skule-batterijakt-04-b

Elevar på batterijakt

Lærerikt. – Elevane har lært mykje nytt i jakta på brukte batteri. Det fortel f.v. Sverre Skogen, Eirk Eek Rulnes, Lena Haugen og Cecilie Marika Åsten i fjerde klasse ved Folkestad skule.

 

 126 kilo på kort tid

Elevane i fjerde klasse ved Folkestad skule er på batterijakt. Så langt har dei samla inn 126 kilo med ulike typar eingongsbatteri.

Lærar Marit Ursin-Holm fortel at elevane ved skulen har engasjert seg og jobba for å samle inn batteri. Tysdag denne veka hadde elevane samla inn heile 126 kilo, enda jakta berre hadde vart eit par veker. Den innsatsen gjer at dei så langt leiar innsamlingsaksjonen i Telemark. Det er åtte andre klassar i Telemark som har meldt inn resultat.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på buyandread.no