Kartfestivalen 2016 arrangørane alle fire 1

Kulturpris til Kart-kvartetten

For engasjement og eventyrlege opplevingar. Kvartetten bak Kartfestivalen under fjorårets festival, Jo Henning Kåsin (f.v.), Bjørn Thore Andreassen, Eva Rismo og Øyvind Dahle. Foto: Øystein Akselberg.

I kveld blir årets kulturpris i Sauherad kommune delt ut på eit lokalt arrangement på Akkerhaugen stasjon. Eit samrøystes OKI-utval har vedteke å gje prisen til dei fire drivkreftene bak Kartfestivalen, Bjørn Thore Andreassen, Jo Henning Kåsin, Øyvind Dahle og Eva Rismo.

Utvalet viser til kvartettens smittande engasjement, store entusiasme og innsats for å byggje stoltheit, identitet og miljøbevisstheit, og for eventyrlege musikkopplevingar på internasjonalt nivå.