170302-skisse-kunnskapsparken-Code-Arkitektur-

Kan bli bibliotek i Kunnskapsparken

Ny skisse. Dette er ei ny skisse av den framtidige kunnskapsparken som SSN har fått laga. Code: Arkitektur

 Kommunen potensiell leigetakar i Kunnskapsparken

Formannskapet bed administrasjonen vurdere å leige areal i den nye kunnskapsparken i Gullbring. Det kan vere aktuelt å leige 500 kvadratmeter blant anna til bibliotek.

Det skreiv ordførar Olav Kasland i sakspapira til førre formannskapsmøtet. Då var Bø kommune som leigetakar i den nye kunnskapsparken ei av sakene som vart behandla.

Bakgrunnen for saka er, ifølgje ordføraren, at det trengst leigetakarar i den nye kunnskapsparken. Det er Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) som skal byggje Kunnskapsparken. Bygget som Bø blad har skrive om fleire gonger, skal vere på 8.000 kvadratmeter. Halvparten skal vere hyblar og erstatte gamle hyblar som blir sanerte. Den andre halvparten skal innehalde kunnskapsbedrifter.

Les meir i Bø blad eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.

­