170330-Påske---Nils-Arne-Folkestad

Tilrår køyring til Hollane

Støttar køyring. Kommunestyret støttar at det blir lov å køyre dagsturistar til Hollane. Arkivfoto: Øystein Akselberg

Treng løyve for å frakte dagsturistar

Kommunestyret oppfordrar Fylkesmannen til å gi løyve til Nils Arne Folkestad slik at han kan køyre dagsturistar med trakkemaskin/beltebil til og frå Hollane. Ein representant gjekk imot.

Folkestad leiger Hollane seter av Linda Nordby, ifølgje sakspapira til kommunestyret. Det må søkjast om løyve til å frakte dagsturistar med motorkøyretøy i utmark og på islagde vatn.  Å frakte varer, personale og overnattingsgjester kan Folkestad gjere utan å søkje om løyve.

Drivaren av Hollane opplyser at han er avhengig av å frakte dagsturistar med beltebil for å oppretthalde drifta.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no