170406-Stamina-09-

Nr1 Fitness overtek Stamina Bø

Blir arbeidsdeling. Det blir trening i dei gamle lokala til Stamina i Holtangården.

Audun Bjørnfeld ute av selskapet

Nr 1 Fitness melder onsdag ettermiddag at det har teke over Stamina Bø. Konsernsjef Trygve Amundsen skriv i ei pressemelding at både treningssentera i Holtangården og Sandavegen vil halde fram, men det vil bli ei arbeidsdeling mellom dei to. Endingane trer i kraft 19. april.

Audun Bjørnfeld er kjøpt ut og sluttar i firmaet. Amundsen opplyser vidare at Nr 1 Fitness vil opne treningssenter i Lunde i lokale som tidlegare har vore brukt til det same