170420-KU-170405-Irmat-16-b

– Subsidierer ikkje søppel

Endeleg avgjerd seinare. F.v. Eivind Eckbo, styreleiar i Irmat, og Stein Asmundsen, dagleg leiar i Irmat informerte kontrollutvalet om fordeling av kostnadar mellom private og næringslivskundar. Ole Morten Aasgrav var inhabil, Arne Storhaug er leiar i kontrollutvalet.


Eigen fordelingsnøkkel

Leiinga i Irmat meiner at fordelinga av kostnadane er rett og at ikkje innbyggjarane i Bø subsidierer søppel frå næringslivet gjennom renovasjonsavgifta.

Det var Hans Olav Bakås ved Bø Miljøstasjon som tok opp saka i eit brev til kommunen tidlegare i vinter. Bakås ønskte, som Bø blad har skrive om tidlegare, svar på fleire spørsmål, blant anna om Irmat driv med kryssubsidiering. Det vil seie om innbyggjarane i eigarkommunane betalar for mykje i søppelavgift slik at næringslivskundane får betale mindre når dei leverer søppel

Saka vart også sendt til kontrollutvalet. Den diskuterte problemstillinga onsdag før påske. Kontrollutvalet skulle ikkje seie noko om sjølve problemstillinga i dette møtet, men  om kor vidt ein bør få ein gjennomgang av Irmat i regi av Telemark kommunerevisjon. Det var likevel også ein gjennomgang av problemstillinga i møtet.

Les meir i papiravisa eller kjøp avisa på nett på buyandread.no.