VIHUSLØYPA: Løypelaget har planar om å køyre mange nye løyper det neste døgnet.
VIHUSLØYPA: Løypelaget har planar om å køyre mange nye løyper det neste døgnet. FOTO: Øystein Akselberg

Løypemaskin til ei krone

Restverdi. Som ein del av finansieringa har Løypelaget bede om å få kjøpe den kommunale maskina til ei krone medan den framleis har innbytteverdi. Foto: Øystein Akselberg

Restverdi på verdi på 123.375 kroner

Bø løypelag får kjøpe den kommunale løypemaskina til ei krone. Bø kommune eig løypemaskina som Bø Løypelag brukar til å preparere skiløyper i lysløypa på Nordbøåsen, jorda rundt Forbergåsen, Langkåshaugen og Sisjord, Vihusløypa og andre område i bygda. Løypelaget ønskjer å kjøpe ny maskin. Som ein del av finansieringa har det bede om å få kjøpe den kommunale maskina til ei krone medan den framleis har innbytteverdi og kommunestyret har sagt ja.

Maskina står oppført med ein verdi på 123.375 kroner i balansen til kommunen. Løypelaget ønskjer i framtida å eige maskina sjølve for lettare å kunne søkje om tilskot til innkjøp. Kommunestyret vedtok også at det årlege tilskotet på 15.000 kroner blir vidareført, kommunen dekkjer dessutan forsikring for ny løypemaskin, om lag 5.000 kroner.