1 Markering Norges bondelag 230517 Amund Johnsrud, Frode Alnæs og Gunnar Reed

Bøheringar i by’n

Arrangørar frå Bø.  Bøheringane Amund Johnsrud (t.v.) og Gunnar Reed var sentrale i gjennomføringa av arrangementet ved Stortinget tysdag. Her står dei saman med artist Frode Alnæs. Foto: Øystein Akselberg.

Fleire bøheringar hadde sentrale roller i Oslo tysdag. Dei var der i samband med Norges Bondelag si store markering i høve brot i landbruksoppgjeret.

Norges Bondelag arrangerte tysdag ei stor markering med demonstrasjonstog frå Landbrukets Hus i Schweigaardsgate gjennom Oslos gater til Stortinget. Saka det handla om var brotet i landbruksforhandlingane.

Blant folka som bidrog både på scena og i kulissane rundt arrangementet var fleire bøheringar. Mest synleg var gruppa Ni Liv med bøheringen Jon Solberg i spissen. Gruppa spelte fem låtar i bakgarden før bøndene sitt store tog sette fart i retning Stortinget. Ni Liv fekk stemninga opp blant publikummet som talde omlag 3.500 personar.

I kulissane bak arrangementet var to andre bøheringar sentrale. Amund Johnsrud er seniorrådgjevar i Norges Bondelag og var ansvarleg for arrangementet ved Stortinget. I tillegg hadde Gunnar Reed gjennom artistfirmaet Kulturservice AS ansvar for både artistar og all teknisk gjennomføring både på Landbrukets Hus og ved Stortinget.